OFERTA FORMARE PROFESIONALA

Descarca "Oferta formare profesionala" 2012

S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. este un furnizor de formare profesională, autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, să organizeze cursuri (programe) de formare profesională a adulţilor pentru:

Nr crt Curs formare profesională Cod Nomenclator / COR Tip program / nivel calificare Durată Preţ în 2 rate Preţ achitat integral
1 Animator socio - educativ Cod COR - 511303 Specializare 1 lună 500 Lei 450 Lei
2 Administrator pensiune turistică Cod N.C. - 5121.2.4 Calificare - nivel 2 3 luni 500 Lei 450 Lei
3 Brutar - patiser - preparator produse făinoase Cod N.C. - 7412.2.2 Calificare - nivel 2 3 luni 500 Lei 450 Lei
4 Bucătar Cod N.C. - 5122.2.1 Calificare - nivel 2 3 luni 500 Lei 450 Lei
5 Cofetar - patiser Cod N.C. - 7412.2.1 Calificare - nivel 2 3 luni 500 Lei 450 Lei
6 Constructor structuri monolite Cod N.C. - 7123.2.2 Calificare - nivel 2 3 luni 500 Lei 450 Lei
7 Evaluator de competenţe profesionale Cod COR - 241219 Perfecţionare 1 lună 500 Lei 450 Lei
8 Formator Cod COR - 241205 Specializare 1 lună 500 Lei 450 Lei
9 Formator de formatori Cod COR - 241207 Specializare 1 lună 500 Lei 450 Lei
10 Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Cod COR - 315219 Specializare 40 ore
80 ore
700 Lei
900 Lei
650 Lei
850 Lei
11 Inspector (referent) resurse umane Cod COR - 342304 Perfecţionare 1 lună 500 Lei 450 Lei
12 Instalator instalaţii de încălzire centrală Cod N.C. - 7136.2.4 Calificare - nivel 2 3 luni 500 Lei 450 Lei
13 Instructor/ Preparator formare Cod COR - 342309 Perfecţionare 1 lună 500 Lei 450 Lei
14 Lucrător în comerţ Cod N.C. - 5220.1.1 Calificare - nivel 1 3 luni 500 Lei 450 Lei
15 Lucrător maşinist utilaje Cod N.C. - 8333.1.5 Calificare - nivel 1 3 luni 500 Lei 450 Lei
16 Manager proiect Cod COR - 241919 Perfecţionare 1 lună 500 Lei 450 Lei
17 Ospătar (Chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie Cod N.C. - 5123.2.1 Calificare - nivel 2 3 luni 500 Lei 450 Lei
18 Recepţioner de hotel Cod COR - 349201 Specializare 1 lună 500 Lei 450 Lei
19 Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Cod COR - 241220 Specializare 1 lună 1100 Lei 1000 Lei
20 Tâmplar universal Cod N.C. - 7422.2.1 Calificare - nivel 2 3 luni 500 Lei 450 Lei
21 Tehnician electromecanic Cod N.C. - 3113.3.1 Calificare - nivel 3 6 luni 1100 Lei 1000 Lei
22 Tehnician instalator în construcţii Cod N.C. - 3112.3.1 Calificare - nivel 3 6 luni 1100 Lei 1000 Lei
23 Tehnician în construcţii şi lucrări publice Cod N.C. - 3112.3.3 Calificare - nivel 3 6 luni 1100 Lei 1000 Lei

Certificatele de Calificare/Absolvire sunt eliberate de MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE şi MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII, sunt reglementate de lege ca acte de studii cu recunoaştere la nivel naţional şi european. Certificatele de Calificare/Absolvire eliberate sunt însoţite de suplimente descriptive cu competenţele profesionale dobândite.

Actele necesare cursanţilor pentru înscriere, sunt următoarele: copie carte de identitate, copie certificat de naştere, copie certificat de căsătorie, copie ultima diplomă de studii, adeverinţă medicală (de la medicul de familie).
Informaţii şi înscrieri
- Luni - Vineri între orele 08:00 - 17:00
- persoana de contact: CAMELIA PUTUCA. Tel. 0725920469, Tel. Fix/Fax 0254/224322